Overzicht gehonoreerde bijdragen.

2019
Bijdrage zeilvakantie deelnemers van de werf
Wasdroger
Sameland
5 x Zelfstandig gaan wonen
CIJB cliënt
Zelfhulpweekeinde Anoiksis en vaarmiddag
Bijdrage in kosten zeilcursus deelnemer werf
Wasmachine

2020
6 x zelfstandig gaan wonen
Verhuiskosten
Bijdrage in opleidingskosten meubelmaker/scheepsinterieur deelnemer werf
Bijdrage in Panoramaexpositie Drachten
Bijdrage inspiratieprijs Cliëntenraad
Kachel

2021
9 x zelfstandig gaan wonen
Bijdrage kosten hulphond
Bijdrage kosten kat in pension tbv opgenomen cliënt
Sameland 2020 + 2021
laptop