Financiële verantwoording

20202019
Materiële vaste activa€ 50.561€ 59.437
Liquide middelen€ 159.951€ 184.598
Eigen vermogen€ 209.262€ 241.535
Kortlopende schulden€ 1.250€ 2.500
Resultaatrekening
Omzet€ 19.255€ 20.586
Kostprijs omzet—-—-
Bedrijfskosten€ 32.274€ 34.532
Financiële baten—-—-
Resultaat negatief€ 32.274€ 34.532