03 jul 2012

Het Bestuur

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de ggz bestaat uit zes personen:

Jan R. Kuipers, voorzitter
Was directielid van de RIAGG Friesland en later lid van de Raad van Bestuur van de Stichting GGZ Friesland. Momenteel is hij gepensioneerd.

Ytsje Kok, secretaris-penningmeester
Was jarenlang als directie-secretaresse werkzaam bij GGZ Friesland en is thans gepensioneerd.

Gerrit Elverdink, lid
Was Hoofd van de Afdeling Welzijn van de provincie Fryslân en directeur van een welzijnsinstelling. Is thans gepensioneerd.

Anne van de Lune, lid
Is bestuurslid van Anoiksis, een vereniging voor mensen met schizofrenie of chronische psychose.

Margret Homminga, lid
Was als manager werkzaam bij GGZ Friesland en is momenteel manager bij de Maatschappelijke Opvang.

Han Ockhuijzen, lid
Was werkzaam bij het Algemeen Maatschappelijk Werk in Heerenveen. Is momenteel gepensioneerd.

Piet Poortman, lid
Was lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân en directeur van RIAGG Friesland en de Stichting Het Friesch Patronaat. Is momenteel gepensioneerd.